Plavání zaměstnanců ČZU

S platností od 1. 6. 2020 je bazén opět v k dispozici pro plavání zamětnanců ČZU.

Vyhrazené dny a časy:

Pondělí 07:00 - 08:00
Úterý  16:00 - 16:45
Pátek 07:00 - 08:00

 

Stále platí zvýšená hygienická opatření dle nařízení Ministerstva zdravotnictví. Na vnitřních sportovištích používat připravené desinfekční prostředky. Zdržovat se v šatnách a ve sprchách co nejkratší dobu a dodržovat 2 m rozestupy. Řídit se pokyny plavčíka!

Další články v rubrice

English ☰ Menu