Informace k zápočtům a ukončení LS 2020

Z důvodu zrušení kontaktní výuky na ČZU vzhledem k epidemii COVID-19 proběhne zápočet z TV následovně:

  • 1) studenti mající povinnou TV, kteří se přihlásili v UIS do vybrané hodiny TV v LS a absolvovali aspoň jednu hodinu výuky aktivně, mají nárok na udělení zápočtu. Zápočet jim bude automaticky zapsán do UIS. Po dohodě se studijními odděleními fakult, které mají v tomto semestru papírové indexy (TF a PEF), není třeba získat zápis do papírového indexu.
  • 2) studenti, kteří mají osvobození z TV ze zdravotních důvodů potvrzené lékařem a odevzdané vedoucímu učiteli TV dané fakulty (u PEF oboru), mají nárok na zápočet automaticky bez povinnosti psát test z První pomoci. Pokud tito studenti lékařské potvrzení nedodali, musí tak učinit po dohodě s vedoucím učitelem TV příslušné fakulty.
  • 3) studenti, kteří mají osvobození ze sportovních důvodů, si vyřeší zapsání zápočtu se svým vedoucím učitelem TV e-mailovou korespondencí.
  • 4) studenti I. ročníků bakalářského studia, kteří si v rámci povinné TV vybrali letní sportovní kurz a jsou přihlášeni na některý z kurzů, získají zápočet při účasti na tomto kurzu. Zatím se předpokládá, že kurzy proběhnou v daném nebo náhradním termínu. Pokud dojde ke zrušení daného kurzu (vždy se bude posuzovat aktuální epidemiologická situace a v případě rušení kurzu budou studenti informováni s cca třítýdenním předstihem), bude studentům udělen zápočet automaticky. Totéž platí pro studenty navazujícího studia, kteří mají sportovní kurz jako volitelný předmět.
    • V případě neúčasti studenta na probíhajícím kurzu si musí student převést zápočet do příštího školního roku. Studenti, kteří si vybrali letní sportovní kurz v UIS a ještě se nestačili na žádný kurz přihlásit, mají tak stále možnost přihlášení e-mailem nebo telefonicky u vedoucích jednotlivých kurzů.

 S dotazy se obraťte na vedoucího učitele TV příslušné fakulty.

Další články v rubrice

English ☰ Menu