Cena rektora pro nejlepšího sportovce ČZU roku 2017

Pod záštitou rektora České zemědělské univerzity prof. Ing. Jiřího Balíka, CSc., dr. h. c., vyhlašuje katedra tělesné výchovy již 6. ročník Ceny rektora pro nejlepšího sportovce ČZU roku 2017.

Přihlášky

Přihlášky zasílejte na adresu sportovec@czu.cz, do průvodního e-mailu uveďte:

 1. údaje o sportovci:
 • jméno a příjmení, titul
 • fakulta/pracoviště
 • ročník studia/pracovní pozice
 • ČZU login studenta (X…)/osobní číslo zaměstnance
 • kontaktní e-mail a telefon
 1. údaje o osobě, která sportovce přihlašuje (pokud se sportovec nehlásí sám):
 • jméno a příjmení, titul
 • kontaktní e-mail a telefon
 1. sportovní výkony sportovce:
 • sportovní odvětví
 • seznam výkonů:
  • název závodu či soutěže
  • výkony a umístění
  • počet zúčastněných států při vrcholném výkonu jednotlivce či družstva
  • internetové odkazy na ověření výsledku
 1. doporučujeme osobní komentář sportovce k nejhodnotnějším sportovním výkonům a výsledkům v daném roce

 

Údaje vyznačené kurzívou nejsou povinné.

Do soutěže je možné přihlásit sportovce, který studuje/studoval či pracuje/pracoval na ČZU kdykoli během rozhodného období prosinec 2016 - listopad 2017.

Započítávají se výkony a úspěchy sportovce v rozhodném období prosinec 2016 - listopad 2017.

Pro účely ceny rektora budou hodnoceny výborné výkony a umístění studentů a zaměstnanců ČZU na význačných sportovních soutěžích jako jsou např. olympijské hry, mistrovství světa, mistrovství Evropy, světová univerziáda, akademické mistrovství světa, mezinárodní akademické sportovní soutěže, reprezentace ČR, nejvyšší příčky na mistrovstvích ČR a v nejvyšších soutěžích ČR.

Uzávěrka přihlášek do soutěže je 20. listopadu 2017 ve 23:59 hodin.

 

Hodnocení

Přihlášky, které splní výše uvedené podmínky, budou posouzeny odbornou porotou a výsledky vyhlášeny 4. prosince 2017. Složení poroty určí rektor.

Pořadí bude stanoveno následovně: Porota obecně zhodnotí všechny přihlášky sportovců a jejich výkony. Poté každý porotce určí pořadí prvních pěti a sečtením bodů od všech porotců bude určeno konečné pořadí.

 

Ceny

Při přihlášení 25 sportovců a více bude odměněno prvních 10 umístěných:
1. místo – 20 000 Kč
2. místo – 15 000 Kč
3. místo – 10 000 Kč
4. místo – 3 000 Kč
5. - 10. místo – 2 000 Kč

Při menším počtu přihlášených sportovců bude odměněno prvních 5 umístěných.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo úpravy podmínek ceny, jakož i výše finančního ocenění podle počtu přihlášených sportovců a možností zdrojů financování.