Zimní sportovní turnaje zaměstnanců 2018

Termíny:

  • 11. ledna 2018 (čtvrtek) stolní tenis
  • 18. ledna 2018 (čtvrtek) florbal
  • 1. února 2018 (čtvrtek) volejbal (smíšená družstva 4 muži +2 ženy)
  • 8. února 2018 (čtvrtek) sálová kopaná (4 hráči)


Turnajů ve volejbalu, fotbalu a florbalu se mohou zúčastnit družstva zaměstnanců jednotlivých fakult (FAPPZ, FLD, FTZ, FŽP, PEF, TF). Každá fakulta může přihlásit pouze jedno družstvo. Přihlášky je nutné poslat v daném termínu. Turnaje se hrají v tělocvičnách KTV vždy v daný den od 9,00. Bližší informace najdete postupně na stránkách KTV www.ktv.czu.cz

STOLNÍ TENIS 

Turnaje ve stolním tenisu se může zúčastnit libovolný počet mužů a žen z jednotlivých pracovišť ČZU. Hrací systém a soutěže (dvojhry, čtyřhry, mixy) budou stanoveny podle počtu přihlášených zájemců. Čtyřhry nemusí hrát dvojice hráčů ze stejné fakulty. Přihlášky je nutno podat mailem řediteli turnaje Ivanovi Spurnému na mail spurny@ktv.czu.cz a kopii na sekretariát KTV bauerova@rektorat.czu.cz do úterý 9.ledna do 10,00. Případní příchozí v den turnaje budou do turnaje připsáni podle počtu účastníků, proto doporučujeme raději se předem přihlásit. Uveďte jméno, pracoviště, soutěž, kterou chcete hrát (dvojhra, čtyřhra, mix).

FLORBAL

Hraje se ve velké tělocvičně KTV, počet hráčů 4+1 (4 hráči + brankář) a mohou hrát i ženy. Hrací systém a délka utkání budou určeny podle počtu přihlášených družstev. Přihlášky je nutno podat do úterý 16.ledna 2018 do 12,00 mailem nebo telefonicky na KTV u odb.as.Křováčka, krovacekj@ktv.czu.cz , tel. 776053030, kopii  na sekretariát KTV bauerova@rektorat.czu.cz., tel.linka 3672.

VOLEJBAL

Turnaj smíšených družstev jednotlivých fakult (4 muži + 2 ženy). Hrací systém bude určen podle počtu přihlášených družstev. Příhlášky je nutné podat do úterý 30.1.2018 do 10,00 mailem na mnovak@ktv.czu.cz nebo telefonicky 734170879. Turnaj se odehraje v obou tělocvičnách KTV od 8,00 (pokud nebude stanoveno jinak při malém počtu přihlášených družstev).

FOTBAL - SÁLOVÁ KOPANÁ

Hraje se ve velké tělocvičně KTV, počet hráčů 4 bez brankáře, střídání hráčů v průběhu hry, maximální počet hráčů v družstvu je 8. Hrací systém a délka utkání budou určeny podle počtu přihlášených družstev. Přihlášky je nutné podat do úterý 6.února 2018 do 10,00 u Jiřího Nose na nos@ktv.czu.cz nebo tel 728835026, kopii na bauerova@rektorat.czu.cz. Každá fakulta může postavit pouze jedno družstvo.

Začátek všech turnajů je stanoven vždy na daný termín od 9,00.
Rozlosování do turnajů ve fotbalu, volejbalu a florbalu a hrací systém bude proveden podle počtu zúčastněných družstev v den turnaje.

Soubory ke stažení