Vyhlašujeme Cenu rektora pro nejlepšího sportovce ČZU roku 2019

Pod záštitou rektora České zemědělské univerzity prof. Ing. Petra Skleničky, CSc., vyhlašuje Katedra tělesné výchovy již 8. ročník Ceny rektora pro nejlepšího sportovce ČZU roku 2019.

 Přihlášky:

Přihlášky zasílejte na adresu sportovec@czu.cz, do průvodního e-mailu uveďte:

 • údaje o sportovci:
  • jméno a příjmení, titul
  • fakulta/pracoviště
  • ročník studia/pracovní pozice
  • ČZU login studenta (X…)/osobní číslo zaměstnance
  • kontaktní e-mail a telefon
 • údaje o osobě, která sportovce přihlašuje (pokud se sportovec nehlásí sám):
  • jméno a příjmení, titul
  • kontaktní e-mail a telefon
 • sportovní výkony sportovce:
  • sportovní odvětví
  • seznam výkonů:
   • název závodu či soutěže
   • výkony a umístění
   • počet zúčastněných států při vrcholném výkonu jednotlivce či družstva
   • internetové odkazy na ověření výsledku
 • doporučujeme osobní komentář sportovce k nejhodnotnějším sportovním výkonům a výsledkům v daném roce

Údaje vyznačené kurzívou nejsou povinné.

Do soutěže je možné přihlásit sportovce, který studuje/studoval či pracuje/pracoval na ČZU kdykoli během rozhodného období leden 2019 – prosinec 2019. Započítávají se výkony a úspěchy sportovce v rozhodném období leden 2019 až prosinec 2019. Pro účely ceny rektora budou hodnoceny výborné výkony a umístění studentů a zaměstnanců ČZU na význačných sportovních soutěžích jako jsou např. olympijské hry, mistrovství světa, mistrovství Evropy, světová univerziáda, akademické mistrovství světa, mezinárodní akademické sportovní soutěže, reprezentace ČR, nejvyšší příčky na mistrovstvích ČR a v nejvyšších soutěžích ČR.

Uzávěrka přihlášek do soutěže je 20. ledna 2020 ve 23:59 hodin.

Hodnocení:
Přihlášky, které splní výše uvedené podmínky, budou posouzeny odbornou porotou a výsledky vyhlášeny na velikonočním koncertu v dubnu 2020. Složení poroty určí rektor. Pořadí bude stanoveno následovně: Porota obecně zhodnotí všechny přihlášky sportovců a jejich výkony. Poté každý porotce určí pořadí prvních pěti a sečtením bodů od všech porotců bude určeno konečné pořadí.

 Ceny:
Při přihlášení 25 sportovců a více bude odměněno prvních 10 umístěných:

 1. místo – 20 000 Kč
 2. místo – 15 000 Kč
 3. místo – 10 000 Kč
 4. místo – 3 000 Kč
 5. –10. místo – 2 000 Kč

Při menším počtu přihlášených sportovců bude odměněno prvních 5 umístěných.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo úpravy podmínek ceny, jakož i výše finančního ocenění podle počtu přihlášených sportovců a možností zdrojů financování.

Další články v rubrice

English ☰ Menu