Studentský turnaj ve Florbale

9.2.2017 v 9h ve velké tělocvicně KTV

Turnaj se bude hrát v sestavě 4 + 1 a je možné postavit i smíšená družstva. Každý tým musí mít zvoleného člena, který je schopen soudcovat cizí zápas. Název týmu a tel. kontakt na jeho zástupce uved´te do přihlášky, kterou zašlete na mail. adresu krovacekj@ktv.czu.cz a to do 6.2.2017.

Rozlosování turnaje bude zveřejněno na FB stránkách FLORBAL - ČZU.