Sportovní turnaje zaměstnanců ČZU ve zkouškovém období

Termíny:

30. ledna 2020 (čtvrtek) stolní tenis

6. února 2020 (čtvrtek) volejbal (smíšená družstva 4 muži +2 ženy)

Turnaje ve volejbalu se letos mohou zúčastnit družstva zaměstnanců jednotlivých fakult (FAPPZ, FLD, FTZ, FŽP, PEF, TF) a Rektorátu i případně družstva složená z více fakult, pokud nedá jedna fakulta družstvo dohromady ze svých zaměstnanců. Každá fakulta může přihlásit případně i více družstev. Podmínkou je aspoň 2 ženy v týmu. Přihlášky je nutné poslat v daném termínu. Turnaje se hrají v tělocvičnách KTV vždy v daný den od 9:00.

STOLNÍ TENIS 

Turnaje ve stolním tenisu se může zúčastnit libovolný počet mužů a žen z jednotlivých pracovišť ČZU. Hrací systém a soutěže (dvojhry, čtyřhry, mixy) budou stanoveny podle počtu přihlášených zájemců. Čtyřhry nemusí hrát dvojice hráčů ze stejné fakulty. Přihlášky je nutno podat mailem řediteli turnaje Ivanovi Spurnému na mail spurny@ktv.czu.cz a kopii na sekretariát KTV bauerova@rektorat.czu.cz  do úterý 28. ledna. Případní příchozí v den turnaje budou do turnaje připsáni podle počtu účastníků, proto doporučujeme raději se předem přihlásit. Uveďte jméno, pracoviště, soutěž, kterou chcete hrát (dvojhra, čtyřhra, mix).

VOLEJBAL

Turnaj smíšených družstev jednotlivých fakult (4 muži + 2 ženy) či libovolně složených ze zaměstnanců ČZU. Hrací systém bude určen podle počtu přihlášených družstev. Příhlášky je nutné podat do úterý 4.2.2020 do 12,00 mailem na mnovak@ktv.czu.cz nebo telefonicky 734170879. Turnaj se odehraje v obou tělocvičnách KTV od 9,00 (pokud nebude stanoveno jinak při malém počtu přihlášených družstev).

Začátek všech turnajů je stanoven vždy na daný termín od 9:00.

Rozlosování do turnajů  bude provedeno podle počtu zúčastněných družstev v den turnaje.

Další články v rubrice

English ☰ Menu