Sportovní hry zaměstnanců ČZU - Dodatek k propozicím

SPORTOVNÍ STŘELBA

V rámci doplňkových sportů při SH zaměstnanců ČZU nabízíme vedle turistiky a cyklistiky možnost vyzkoušet si sportovní střelbu.

Jedná se o soutěž jednotlivců v mířené střelbě na 10 ran z malorážné pistole. Střelba bude probíhat na nedaleké sportovní střelnici Magnum v Sedlci https://1url.cz/wMVb9 pod vedením zkušených střeleckých instruktorů. Soutěž je zamýšlena zejména pro ty z vás, kteří se střelbou nemají žádné, nebo jen minimální zkušenosti.

 Zájemci o střelbu se hlásí přímo u Martina Sáluse z PEF (e-mail: salus@pef.czu.cz). Do přihlášky nezapomeňte uvést svou fakultu a požadovanou velikost trička. Počet účastníků je omezen maximálně na 30 osob, proto s přihláškou neváhejte. Termín přihlášek nejpozději do 26. dubna 2019 nebo do naplnění maximálního počtu 30 osob.

 Účastníci soutěže ve střelbě se přesný časový program dozvědí po slavnostním zahájení her.