Sportovní hry zaměstnanců ČZU 2018 - výsledky

17. ročníku Sportovních her zaměstnanců ČZU 2018 se zúčastnilo na 700 sportujících zaměstnanců univerzity. Hry se uskutečnily ve čtvrtek 17. května ve sportovním areálu KTV.

Tradiční slavnostní zahájení sportovních her mělo bohatý program. Po nástupu sportovců v barvách jednotlivých fakult přivítal všechny účastníky vedoucí KTV Dušan Vavrla a poté rektor ČZU profesor Petr Sklenička. V programu zahájení postupně vystoupili pěvecký sbor FLD, trubačský půlkruh FLD, orchestr ČZU Life  Orchestra. Ústředním bodem programu bylo zacvičení sokolské pohybové skladby s názvem Princezna Republika v podání zaměstnanců a přátel KTV. Slavnostního zahájení se zúčastnili děkani všech fakult a významní akademičtí funkcionáři ČZU. Na konci kulturně sportovního programu zahájil hry rektor univerzity.

Sportovní program měl opět dvě části. V rekreačním sportu vyrazilo na turistický pochod do Šárky na 340 osob a cyklistický výjezd absolvovalo okolo 90 cyklistů. Soutěžní část potom tradičně zahrnovala turnaje a soutěže v 7 sportovních odvětvích mezi jednotlivými fakultami o vítěze, a tedy mistra ČZU pro rok 2018. Soutěžilo mezi sebou 7 družstev - 6 fakult a družstvo rektorátu ČZU. Kapitány jednotlivých fakult byli  děkani, kapitánem rektorátních pracovišť rektor. Tito kapitáni hájili barvy svých družstev v turnaji dvojic v petangu. Dalšími sportovními odvětvími byly turnaje ve fotbalu, volejbalu, nohejbalu, stolním tenisu, tenisové čtyřhry a plavecká štafeta na 8 x 50m. Ve všech soutěžích nastupovali muži i ženy v rámci stanovených pravidel. Většina soutěží byla velmi vyrovnaná a rozhodovalo se do posledních chvil. Turnaje v nohejbalu, tenisu a volejbalu vyhrála družstva Rektorátu, fotbal a plavání vyhrála FLD, vítězem turnaje ve stolním tenisu se stala PEF. Vítězem turnaje v petangu se stala dvojice Rektorátu Petr Sklenička, Jana Vohralíková. Celkovým vítězem SH 2018 se stalo družstvo Rektorátu, které tím obhájilo loňský titul.

Na večerním slavnostním galavečeru v Klubu C byli vyhlášeni vítězové všech sportovních odvětví a rektor ČZU Petr Sklenička převzal z rukou emeritního rektora Jiřího Balíka putovní pohár mistra ČZU. Celodenní program byl zakončen taneční zábavou.

Letošní ročník se opět vydařil. Vydrželo i počasí, byť předpověď nebyla optimistická, a tak byla po celý den výborná nálada mezi všemi zúčastněnými sportovci.

 

CELKOVÉ POŘADÍ

1. Rektorát 39 bodů
2. Provozně ekonomická fakulta 32 bodů
3. Fakulta lesnická a dřevařská 26 bodů
4. Technická fakulta 22 bodů
5. Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů 20 bodů
6. Fakulta tropického zemědělství 16 bodů
7. Fakulta životního prostředí 6 bodů

 

Umístění v jednotlivých disciplínách:

Stolní tenis

1. Provozně ekonomická fakulta
2. Technická fakulta
3. Rektorát
4. Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů
5. Fakulta tropického zemědělství
6. Fakulta lesnická a dřevařská

 

Tenis

1. Rektorát
2. Provozně ekonomická fakulta
3. Fakulta lesnická a dřevařská
4. Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů
5. Technická fakulta
6. Fakulta tropického zemědělství

 

 Nohejbal

1. Rektorát
2. Provozně ekonomická fakulta
3. Technická fakulta
4. Fakulta lesnická a dřevařská
5. Fakulta agrobiologie, potravinových  a  přírodních zdrojů
6. Fakulta tropického zemědělství

 

 Plavání - plavecké štafety 8x50m volný způsob

1. Fakulta lesnická a dřevařská
2. Rektorát
3. Provozně ekonomická fakulta
4. Fakulta tropického zemědělství
5. Fakulta agrobiologie, potravinových  a  přírodních zdrojů
6. Technická fakulta

 

Volejbal

1. Rektorát
2. Provozně ekonomická fakulta
3. Technická fakulta
4. Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů 
5. Fakulta tropického zemědělství
6. Fakulta lesnická a dřevařská

  

Pétanque

1. Rektorát
2. Fakulta životního prostředí
3. Fakulta tropického zemědělství
4. Technická fakulta
5. Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů 
6. Fakulta lesnická a dřevařská 
7. Provozně ekonomická fakulta 

 

Fotbal

1. Fakulta lesnická a dřevařská
2. Provozně ekonomická fakulta
3. Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů
4. Fakulta tropického zemědělství
5. Technická fakulta
6. Rektorát