Sportovní hry zaměstnanců 2017

Termín: čtvrtek 18. května 2017
Místo: sportovní areál ČZU v Praze Suchdole
Garant akce: Prof.Ing. Jiří Balík, CSc.,dr.hc, rektor ČZU
Ředitel: dr.Dušan Vavrla, vedoucí KTV ČZU (l.3675)
Pořadatel: KTV ve spolupráci se Sportcentrem ČZU  

 

Program
8.15 slavnostní zahájení SH v areálu KTV
9.00 - 17.00 sportovní soutěže
18.00 - 23.00 společenský večer, slavnostní vyhlášení vítězů a taneční zábava v Klubu C

 

Propozice soutěží:
Sportovní hry zaměstnanců ČZU jako přebory mezi jednotlivými fakultami v různých sportovních odvětvích o celkového vítěze a mistra ČZU v roce 2017.

Družstva:

 • Rektorátní pracoviště (REKTORÁT)
 • Fakulta agrobiologie,potravinových a přírodních zdrojů (FAPPZ)
 • Fakulta lesnická a dřevařská (FLD)
 • Fakulta tropického zemědělství (FTZ)
 • Fakulta životního prostředí (FŽP)
 • Provozně ekonomická fakulta (PEF)
 • Technická fakulta (TF)

 

 Sportovní odvětví:

 • Malá kopaná (venkovní hřiště)
 • Volejbal (antukové kurty)
 • Nohejbal (umělé venkovní hřiště)
 • Tenis (venkovní kurty)
 • Stolní tenis (malá tělocvična)
 • Plavání (bazén)
 • Petang (pískové hřiště na BV)

 

Nesoutěžní sportovní aktivity:

 • turistický pochod
 • cyklistický výjezd

 

Přihlášky:
Každá fakulta přihlašuje své družstvo do všech sportovních odvětví dle pokynů propozic jednotlivých sportů. Za jednotlivá družstva mohou startovat pouze zaměstnanci dané fakulty případně zaměstnanci ČZU a doktorandi fakult v daném školním roce (ne když už mají ukončeno nebo přerušeno studium). Všechny další externí reprezentanty fakult musí schválit organizační výbor složený z vedoucích všech družstev.
Přihlášky jednotlivců se podávají u vedoucích jednotlivých fakult (viz níže).
Přihlášky družstev podávají vedoucí za celou fakultu řediteli her D.Vavrlovi na KTV telefonicky (3675) nebo el.poštou (vavrla@ktv.czu.cz) do úterý 9.5.2017.
Soupisky družstev před zahájením soutěží.

PROPOZICE

Soutěží se mohou zúčastnit pouze zaměstnanci ČZU a aktivně studující doktorandi jednotlivých fakult ve školním roce 2016/2017.  Nemohou startovat studenti denního a dálkového studia. Za družstvo fakulty mohou startovat i zaměstnanci ČZU z jiných fakult po souhlasu vedoucího družstva jeho domovské fakulty. Umístění v každé sportovní soutěži bude obodováno dle stanoveného klíče a družstvo fakulty s největším počtem získaných bodů se stane mistrem ČZU pro rok 2017.

 1. MALÁ KOPANÁ
  Hraje se v počtu 4 hráči + brankář (4+1). Hrací systém a hrací doba utkání budou stanoveny podle počtu přihlášených družstev.
  Kapitáni družstev předají před zahájením turnaje soupisku max. 10-ti hráčů, kteří budou startovat v turnaji, žádný další už nemůže nastoupit. Hraje se na venkovním hřišti (tráva, umělá tráva - dle počasí). Pravidla pro rozhodování o pořadí v případě stejného počtu bodů a rozlosování utkání bude stanoveno před soutěží. Družstvo je povinno dodržovat stanovené začátky utkání, pokud nenastoupí do 10 minut, je utkání skrečováno.

 2. VOLEJBAL
  Hraje se v počtu 6-ti hráčů, z nichž musí být na hřišti vždy minimálně 2 ženy (4+2). Hrací systém bude určen podle počtu přihlášených družstev. Hraje se na dva vítězné sety do 25 bodů, případný třetí set se hraje do 15 bodů. Kapitáni družstev předají před zahájením turnaje soupisku max. 12-ti hráčů a hráček, kteří budou startovat v turnaji. Žádný další už nemůže nastoupit.  Rozlosování jednotlivých utkání a časy začátků budou oznámeny před turnajem.

 3. NOHEJBAL
  Hrají tříčlenná družstva systémem každý s každým na tři vítězné sety. Soupisku družstva tvoří max. 4 hráči, z nichž vždy 3 odehrají celý zápas bez střídání. Turnaj se hraje na venkovních kurtech s umělým povrchem.

 4. TENIS
  Hraje se turnaj čtyřher. Družstvo fakulty může tvořit více hráčů, do jednoho utkání však může nastoupit pouze jedna dvojice, která nesmí v průběhu utkání střídat. Mohou startovat muži i ženy. Hrací systém bude stanoven podle počtu přihlášených týmů a hráčů. 

 5. STOLNÍ TENIS
  Hraje se turnaj družstev. Mohou startovat muži i ženy. Utkání mezi dvěma družstvy se skládá ze čtyř dvouher a jedné čtyřhry. Na soupisce družstva musí být minimálně 2 hráči a max. 6 hráčů (resp. hráček), v jednom zápasu nastoupí vždy 2-4 hráči do dvouher a stejní dva nebo jiní ze soupisky  do čtyřhry. V jednom utkání může nastoupit hráč max. do 2 dvouher. Upřesnění systému proběhne na schůzce kapitánů fakult.

 6. PLAVÁNÍ
  Štafety 8 x 50 m volným způsobem (každé družstvo má 8 plavců z nichž musí být minimálně 2 ženy).

 7. Ředitelský turnaj v petangu
  Turnaj dvojic v petangu, kterého se zúčastní kapitáni jednotlivých družstev (v ideálním případě rektor a děkani fakult), kteří si zvolí svého partnera nebo partnerku pro každý zápas z řad svých zaměstnanců. V každém utkání může nastoupit jiná dvojice ze soupisky fakulty, kterou tvoří max. 6 hráčů. V průběhu každého utkání se však nesmí střídat (pouze v případě zranění). Turnaj se bude hrát systémem každý s každým do 15 bodů dle předem stanovených pravidel používaných na letních kurzech KTV.

 8. Nesoutěžní sporty
  Po skončení slavnostního zahájení bude společný start účastníků pěšího pochoducyklistického výjezdu do okolí Suchdola (trasa bude určena týden před startem).
  Délka pochodu – několik variant, nejdelší varianta do 10 km.
  Délka cyklotrasy – cca do 30 km.
  Cíl obou tras bude v areálu KTV ČZU, kde bude zajištěno a připraveno tradiční občerstvení pana rektora.
  Zájemci o pochod z jednotlivých fakult se přihlásí u sportovních vedoucích fakult a ti nahlásí příslušný počet zájemců D.Vavrlovi na KTV. Zájemci z rektorátních pracovišť se hlásí u sekretářky KTV Jarmily Bauerové (tel.linka 3672, e-mail bauerova@ktv.czu.cz).
  Zájemci o cyklovýjezd se hlásí přímo u vedoucího trasy doc.Miroslava Růžičky z TF  (ruzicka@tf.czu.cz nebo tel.linka 3106).

Termín přihlášek do neděle 30.dubna 2017 včetně. Zájemci se mohou přihlásit i po tomto termínu, ale nedostanou již účastnické triko SH ČZU 2017.

Hodnocení soutěží:
Všechny sportovní soutěže budou ohodnoceny bodově (8,6,5,4,3,2,1 bod při účasti všech 7 družstev, při menším počtu družstev se bodové ohodnocení sníží, ale vždy je rozdíl mezi vítězem soutěže a druhým v pořadí 2 body a dále pak po bodu) a po celkovém součtu bodů po všech soutěžích bude stanoven celkový vítěz. Při shode bodů rozhodne větší počet prvních popřípadě druhých míst v jednotlivých soutěžích.

Občerstvení:
V průběhu celého sportovního dne bude v areálu KTV otevřen občerstvovací stánek u fotbalového hřiště.

Společenský večer:
Společenský večer v Klubu C je pro všechny zaměstnance ČZU (sportující i ostatní). Jeho součástí bude slavnostní vyhlášení vítězů v jednotlivých sportech a předání hodnotných věcných cen, korunování celkového vítěze her a taneční zábava při živé hudbě.

PŘIHLÁŠKY:

Byli ustanoveni sportovní vedoucí jednotlivých družstev, kteří shromáždí dohromady soupisky všech sportů za fakultu. V pondělí 15.5. proběhne schůzka všech vedoucích, na které budou stanoveny definitivní podmínky soutěží, potvrzeny soupisky družstev v případě nejasností některých reprezentantů a časový harmonogram jednotlivých utkání a soutěží. Čas schůzky 14.00 na KTV - prosím potvrďte účast.

Vedoucí fakult
Fakulta Vedoucí Kontakt
Rektorát dr. Dušan Vavrla - KTV vavrla@ktv.czu.cz
 FAPPZ ing. Petr Sedlák  sedlak@af.czu.cz
 FLD ing. Radek Rinn   rinn@fld.czu.cz 
 FTZ ing. Alexandr Kandakov   kandakov@its.czu.cz
 FŽP ing. Blanka Kottová  kottovab@fzp.czu.cz
 PEF doc. ing. Zdeněk Linhart   linhart@pef.czu.cz, 
ing. Ondřej Hradecký   hradecky@pef.czu.cz 
 TF doc. ing. Vlastimil Altmann   altv@tf.czu.cz

 

Výzva:
Pořadatel sportovních her vyzývá všechny fakulty ČZU a jednotlivce či organizace spřízněné s ČZU, kteří mají možnost a byli by ochotni jakýmkoli způsobem podpořit zdařilý průběh akce formou sponzoringu (např. ceny do soutěží, příspěvek na výrobu triček aj.), aby se kontaktovali s ředitelem sportovních her-vedoucím KTV nebo tajemníkem KTV ing.Slezákem a dohodli formu spolupráce. Všem předem moc děkujeme.

SLAVNOSTNÍ VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ A TANEČNÍ ZÁBAVA

Ve čtvrtek 18.května od 18.00 v Klubu C

Vstup zdarma pro všechny zaměstnance ČZU

Bohatý program:

 • vyhlášení vítězů a výsledků
 • pohybové skladby
 • taneční zábava

 

Hudba: skupina SMEČ

Soubory ke stažení